ห้องพัก

โรงแรมเซนทรัลพลช

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดระยอง 

133/63 ถนนราชวิมล 2 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000

โทร.038-800340 กด 0 , 094-5767579,087-4486605

 

กรุณากรอกข้อความ...