ที่เที่ยว


  • วัดป่า.jpg
    วัดป่าประดู่ แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าเลไรย์” อยู่ในเขต เทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ....

  • 3-tile.jpg
    ระยอง น่าจะเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนมองข้ามไป เพราะคิดว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไรนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว จังหวัดระยองนั้น มีสถานที่เที่ยวแทบจะครบทุกรูปแบบของ...